Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Oppmerksomhetspunkter ved evaluering av politiske reformer : rapport fra metaevalueringen av evalueringen av NAV-reformen i Norge

Metaevalueringer vurderer nytten av en eller flere evalueringer og må ikke forveksles med metaanalyser. Formålet med denne metaevalueringen har vært å lære av erfaringene fra evalueringen av NAV-reformen i Norge med henblikk på å utlede noen generelle prinsipper for organisering av evalueringer av store politiske reformer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-30 01:00:30.944571
MODIFIED 2015-10-16 08:19:56.408854+00:00
CREATED 2014-10-30 01:00:30.944571
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)