Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Oppsummering av publiserte helseøkonomiske evalueringer av cetuximab ved metastatisk kolorektalcancer

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport fra Kunnskapssenteret.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har oppsummert publiserte norske og internasjonale studier av kostnadseffektiviteten av cetuximab i kombinasjon med irinotecan som tredjelinjebehandling av kreft i tykktarm/endetarm med spredning (metastatisk kolorektalcancer). Alternativet til slik behandling er i dag lindrende behandling/støttebehandling. Anslagsvis 70 pasienter med metastatisk kolorektalcancer vil være aktuelle for bruk av cetuximab+ irinotecan som tredjelinjebehandling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 713.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-30 01:00:48.557232
MODIFIED 2015-10-16 08:19:56.615689+00:00
CREATED 2014-10-30 01:00:48.557232
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)