Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Oppsummering og analyse av KOSTRA-tall 2018 : utvikling i kommunal byggesaksbehandling og tilsyn 2012-2018

Kommunal byggesaksbehandling og kommunalt tilsyn

Statistisk sentralbyrås KOSTRA-tall gir viktig kunnskap om kommunenes tjenesteproduksjon og kapasitet. Statistikken gir et grunnlag for å overvåke hvordan regelverket fungerer i praksis. Kunnskap om utviklingen på byggesaksområdet er til nytte i arbeidet med å videreutvikle regelverket, og de brukes også i direktoratets informasjons- og veiledningsarbeid overfor kommunene, aktørene og publikum.

I rapporten er det redegjort for utviklingen i kommunal byggesaksbehandling og kommunalt tilsyn.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 833.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-02-29 23:00:48.467802
MODIFIED 2020-02-29 23:00:51.423302
CREATED 2020-02-29 23:00:48.467802
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)