Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Optimal kontroll av varer av edle metaller

Rapporten tilhører rapportseriene Econ-rapport.

Behovet for fortsatt edelmetallkontroll vurderes. Econ mener den samfunnsøkonomiske begrunnelsen for kontrollen er svak. men påpeker at kostnadene ved ordningen også er små. På bakgrunn av at en avvikling av ordningen vil medføre enkelte omstillingskostnader og at det ikke kan utelukkes at ordningen i perioder har nytteverdi for bransjen, forbrukere og dermed for samfunnet, anbefales det at Edelmetallkontrollen videreføres som ordning. men omorganiseres ved at den overføres til Justervesenet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 211.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:18.038214
MODIFIED 2017-12-03 04:00:42.001229+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:18.038214
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)