Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Optimale strategier i et tokvotesystem

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Ulike faktorer som påvirker prisen på EU-kvoter, prisen på kyotokvoter og prisdifferansen mellom dem blir drøftet. Spesielt ser en på hvordan bruk av kyotoavtalens fleksible mekanismer påvirker prisdifferansen mellom kvotesystemene. En vurder også hvordan norske myndigheter kan implementere EUs kvotesystem, og hvordan Norges handel med kyotokvoter kan organiseres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 453.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-06 01:02:37.838919
MODIFIED 2015-12-06 01:02:38.236144
CREATED 2015-12-06 01:02:37.838919
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)