Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Optimale tilskudd til kollektivtrafikk i byområder

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Rapporten handler om optimale insentiver i de seks største byområdene og om jernbanens betydning for kollektivtransporten i Osloområdet. Det vil gi store gevinster å målrette økte tilskudd gjennom en resultatavhengig tilskuddsordning på tvers av byområdene. En slik tilskuddsordning gir en årlig samfunnsøkonomisk gevinst på 900 millioner kroner for de seks byområdene samlet. Tilskuddene utgjør samlet 150 millioner kroner pr år. Det er moderate gevinster å hente ved å omprioritere jernbanetilskuddene innenfor dagens samlede tilskuddsramme.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:03:49.968505
MODIFIED 2016-08-12 06:04:21.216721+00:00
CREATED 2012-12-08 13:03:49.968505
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)