Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Ordkraft : følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009 : sluttrapport

Ordkraft har på vegne av Kompetansesenter for distriktsutvikling gjennomført en følgeevaluering av Omdømmeskolen 2009. Hensikten med evalueringen har vært å undersøke hvilke effekter deltakelsen på omdømmeskolen har hatt for de kommuner som deltok i deres omdømmearbeid. Ordkraft har gjennomført en kvantitativ undersøkelse blant samtlige deltakere på Omdømmeskolen 2009 samt fulgt fem av kommunene i en periode fra desember 2009 til november 2010. Det er gjennomført en omdømmeanalyse av de fem kommunene og deltakerne har levert skriftlige besvarelser midtveis og ved slutten av evalueringsperioden. I tillegg er det gjennomført intervjuer både med deltakerne og med ressurspersoner i deltakernes omgivelser. Ordkraft har også deltatt på samling 2 og 3 i Omdømmeskolen 2009 samt en evalueringssamling i oktober 2010. I tillegg har vi hatt tilgang til de hjemmeoppgaver de fem kommunene har besvart som ledd i omdømmeskolen og det kompendiet som danner det teoretiske grunnlaget for omdømmearbeidet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 992.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:07:59.167539
MODIFIED 2013-02-14 18:12:54.808371
CREATED 2011-05-10 10:07:59.167539
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)