Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Organisasjon og styring av studieforbundene i Norge : en analyse for Tron-utvalget

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

NIFU STEP har analysert organisasjon og styring av studieforbundene i Norge på oppdrag av Tron-utvalget. Et hovedinntrykk som avtegner seg i NIFU STEPs unsøkelse er en sektor i motbakke som likevel er svært fleksibel og opptatt av å gi kurstilbud som voksne etterspør. De frivillige studieorganisasjonene er også lydhøre for å dekke behov som det offentlige vektlegger. Utviklingsmulighetene for studieforbundene er imidlertid ikke de beste innenfor dagens tilskuddsordninger. Mange forbund er for opptatt av å begrense skadevirkningene i stedet for å kunne ruste egen organisasjon for å imøtekomme framtidens behov som et fleksibelt supplement til det offentlige utdanningssystemet. Framtiden for den frivillige sektorens uformelle og fleksible opplysnings- og kursvirksomhet – som et viktig supplement til det offentlige utdanningssystemet – er høyst uviss.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 503.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-03 13:03:06.391398
MODIFIED 2014-08-14 11:46:06.871813+00:00
CREATED 2013-02-03 13:03:06.391398
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)