Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Organisasjoner for identitet og integrering : evaluering av tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

Rapporten omhandler evalueringen av en statlig tilskuddsordning til lokale innvandrerorganisasjoner og lokalt frivillig virke. Formålet med tilskuddsordningen er å styrke organisering og deltakelse av innvandrere lokalt. Dette for å utvikle relasjoner på tvers av ulike innvandrergrupperinger, og mellom minoritet og majoritet.

Formålet med evalueringen er å vurdere tilskuddsordningens bidrag til måloppnåelse, dens innretning og forvaltning. Rapporten presenterer også forslag til hvordan tilskuddsordningen kan forbedres.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 427.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-02 13:03:01.876316
MODIFIED 2016-08-12 06:05:01.145640+00:00
CREATED 2013-02-02 13:03:01.876316
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)