Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Organisering av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter : evaluering

Rapporten inneholder resultater fra kartleggingsrunden, redegjørelse for vurderinger og konklusjoner med hensyn til hvorvidt intensjonene og målsettingene omkring organiseringen av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter er innfridd. På denne bakgrunn gis en anbefaling om Fondets videre utvikling av organisering og arbeidsform.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-06-01 12:00:13.512934
MODIFIED 2013-02-14 18:11:28.492964
CREATED 2011-06-01 12:00:13.512934
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)