Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Organisering av museene : en evaluering av organisasjonsformer i kjølvannet av museumsreformen

I denne rapporten evalueres ulike aspekter ved museenes organisering i kjølvannet av museumsreformen. Arbeidet med museumsreformen kom i gang i 2001, og målet var å skape sterkere museumsfaglige institusjoner. Prosesser for regional sammenslåing av museer over hele landet har grepet inn i eierstrukturer, eiendomsforhold, organisasjonsformer og organisering. Med utgangspunkt i fire casestudier ser denne rapporten på styrker og svakheter ved organisasjonsformene som er etablert i kjølvannet av museumsreformen, og på hvordan de fungerer med tanke på å styrke det faglige arbeidet ved museene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 720.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-23 13:01:58.438203
MODIFIED 2014-08-14 11:48:13.073302+00:00
CREATED 2013-11-23 13:01:58.438203
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)