Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Organisering av Riksarkivet

Rapporten tilhører rapportseriene Statskonsult rapport .

Riksarkivaren tok høsten 2006 initiativ til en endring av organisasjonsstrukturen i Riksarkivet og en tydeliggjøring av ledergruppens koordineringsansvar og mandat i Arkivverket. Et forslag ble debattert og det ble besluttet at Statskonsult skulle bistå i planlegging og gjennomføring av prosessen. I rapporten dokumenteres resultatet av kartlegging og analyse, samt anbefalinger til organisatoriske løsninger og andre tiltak for å forbedre organiseringen i Riksarkivet og koordinering av etatsfunksjonene i Arkivverket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 785.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:01:57.539165
MODIFIED 2015-10-25 16:00:35.414451+00:00
CREATED 2010-11-02 15:01:57.539165
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)