Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Organisering av ytre fiskerietat - med forslag til omorganisering av regionene Møre og Romsdal og Nordland

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Fiskerinæringen er landets nest største eksportnæring, og sterkt voksende. Ansvarsområdet til den statlige fiskeriforvaltningen er forankret i de fiskeri-politiske målsettingene om økt verdiskapning til beste for landet og distriktene, og en bærekraftig ressursforvaltning. Selv om det er bred enighet om den overordnede fiskeripolitikken, er det ulike oppfatninger av virkemidlene og hvordan fiskeriforvaltningen bør organiseres for å ivareta disse på en best mulig måte. De to ytre etatene under Fiskeridirektoratet, Rettledningstjenesten i fiskerinæringen og Kontrollverket, ble slått sammmen 1. november 1998 til èn ny ytre etat organisert i ni regioner. I forlengelsen av denne omorganiseringen fikk Statskonsult i september 1999 i oppdrag fra Fiskeridirektoratet å vurdere organiseringen på regionnivå, med fokus på Møre og Romsdal og Nordland.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 26.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:07:53.839965
MODIFIED 2013-02-14 18:12:53.089635
CREATED 2011-05-10 10:07:53.839965
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)