Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Organisering, effektivitet og rettssikkerhet – Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Evalueringen viser at saksbehandlingsreglene fungerer godt og er egnet til å sikre rettsriktige resultater. Det har vært en markant forbedring i nemndenes effektivitet og produktivitet. Det er imidlertid store forskjeller mellom nemndene når det gjelder saksbehandlingstid, og effektivitet og produktivitet. Saksbehandlingstiden i de ordinære barnevernssakene er fortsatt ikke i samsvar med tidskravet i barnevernloven. Det er også variasjon nemndene imellom, med hensyn til praktisering og gjennomføring av saker.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 5.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:07:04.331087
MODIFIED 2016-10-06 13:07:04.341364
CREATED 2016-10-06 13:07:04.331087
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)