Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Organisering for læring : evaluering av organisasjonsstruktur ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Evalueringen viser at fakultetet har en kompleks struktur hvor mange fortsatt tilpasser seg forandringene som har fulgt av de siste årenes organisasjonsend-ringer. Det er rom for ytterligere faglig integrasjon mellom miljøer som tidligere har vært separert av organisatoriske skiller. Undervis-ningsvirksomheten kan med fordel gis større tyngde i organisasjo-nen. Fakultetet vil styrkes med enklere struktur og tydelig strategisk ledelse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:02.781124
MODIFIED 2016-11-14 17:00:51.373976+00:00
CREATED 2012-07-01 10:39:02.781124
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)