Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsakbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv

Rapporten inneholder en komparativ studie av asylsaksbehandlingen i Norge, Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia. Hovedformålet med studien er å få mer kunnskap om hvordan asylsaksbehandlingen er organisert og fungerer i disse landene og identifisere styrker og svakheter for å gi anbefalinger som kan optimalisere asylsaksbehandlingen i Norge. Studien baserer seg i stor grad på intervjuer med strategiske aktør/ledere i de fem utlendingsforvaltningene og brukerorganisasjoner/NGOer. Dokmenter har også vært en sentral kilde.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:08:54.132912
MODIFIED 2017-01-19 12:08:54.150663
CREATED 2017-01-19 12:08:54.132912
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)