Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Strippeklubber har vært mye debattert de senere årene. På bakgrunn av dette initierte og finansierte BLD en undersøkelse av hvordan strippeklubbene organiseres, hva slags vilkår som tilbys kvinnene som danser der og hvordan hverdagen i klubben arter seg. Studien viste at strippeklubber er organisert og regulert som andre utesteder med skjenkebevilling. Forskjellen er at det foregår scenedans og privatdans med avkledning. Klubbens inntekter kommer fra kjøp av drikke til gjestene og danserne. Danserne får provisjon av det gjestene drikker sammen med dem. De fleste danserne kommer fra EU land i øst og sørøst-Europa. De fleste oppholder seg i Norge i noen måneder, og har oppdrag i andre europeiske land. Generelt sett avdekket studien at danserne var ressurssterke og bevisste på sine muligheter og rettigheter. Mange kombinerte arbeidet på strippeklubben med andre typer arbeid / utdanning. De fleste danserne jobber på oppdragskontrakter. Studien fant ikke grunnlag for at det foregår prostitusjon på eller i tilknytning til strippeklubbene. Klubbene tar forholdsregler for å sikre at dette ikke skjer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-06 01:00:43.555068
MODIFIED 2015-10-16 08:20:01.281154+00:00
CREATED 2014-11-06 01:00:43.555068
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)