Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Oslopakke 3 : kvalitetssikring av konseptvalg (KS1)

Rapporten er ekstern kvalitetssikring av det faglige grunnlaget for valg av konsept for Oslopakke 3, trinn 2. I rapporten reises flere kritiske innvendinger mot konseptvalgutredningen. En konklusjon er at Oslopakke 3 ikke bør besluttes med utgangspunkt i tiltakslistene beskrevet i konseptvalgutredningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 688.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-06-04 17:27:39.563394
MODIFIED 2016-08-12 06:01:40.842049+00:00
CREATED 2012-06-04 17:27:39.563394
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)