Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

OU-tinglysing

Ingar Pettersen & Co as har på oppdrag fra Statens kartverk gjennomført en organisasjons-utviklingsprosess i Tinglysingsavdelingen. Denne rapporten presenterer resultatene fra informasjonsinnhentingen, kartleggingen, analyse og forslag fra konsulentenes side. Da det vil ta noe tid før e-tinglysingseffekten inntrer, ventelig ikke før 2009/ 2010 tidligst, ønskes også forslag til organisering og struktur for den måten avdelingen best kan løse sine oppgaver fra 2008 når tinglysing fra alle embeter er implementert og frem til betydelig effekt av e-tinglysing kan forventes. Foreslå effektiviseringstiltak i nåværende organisering som samtidig ivaretar brukernes behov i perioden 01 01 2008 og frem til e-tinglysing er implementert. Foreslå eventuell nye strukturer i organisasjonen med ovennevnte for øyet, både innen SKRI og SKUV og samspillet mellom dem. Det vil være naturlig å se på hvordan gruppene ved SKRI bør organiseres ut fra det mest hensiktsmessige produksjonsperspektiv , herunder må hensynet tas til de ulike fag og interesser som de ulike yrkesgrupper har slik at alle ansatte gis muligheter for å ha en god, interessant og lærende arbeidsplass. Den juridiske kompetansen må sikres i avdelingen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 755.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:40.582178
MODIFIED 2017-09-06 11:01:50.920724+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:40.582178
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)