Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

OUT-Reach : informasjon om frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport / Uni Rokkansenteret.

Rapporten handler om den informasjonen irregulære migranter som bor utenfor mottak, får om assistert frivillig retur. Gjennom intervjuer, spørreskjemakartlegging og feltarbeid har forskerne innhentet kunnskap om hvordan informasjon om assistert frivillig retur erfares, hvilke aktører ulike irregulære migranter er i kontakt med, og hvilke informasjonskanaler og medietilbud ulike irregulære migranter benytter. Forskerne har studert hvilken tilgang migrantene har til returinformasjon og hvordan de forholder seg til den. De har utført målrettet, dyptpløyende og bredspektret analyse av irregulære migranters organisasjonskontakt og mediebruk. Videre har de studert erfaringer og utfordringer ved informasjonsformidlingen som utøves av ulike relevante instanser som er i kontakt med irregulære migranter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-03-08 23:01:16.992974
MODIFIED 2021-01-20 23:01:43.135273+00:00
CREATED 2015-03-08 23:01:16.992974
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)