Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Øvelse nødkommunikasjon 2010 : evalueringsrapport

Torsdag 30. september kl 09:22 gikk alarmen ved operasjonssentralen i Follo politidistrikt, og øvelse nødkommunikasjon var i gang. Det kom inn melding på nødtelefon 112 om en kollisjon mellom et tog og en tankbil ved Heia stasjon nord for Rakkestad. Det ble meldt om store materielle skader og at flere personer var kommet til skade. Øvelsen var vellykket og meget nyttig for alle involverte. Deltagerne fikk øvelse i bruk av Nødnett som felles samband i utrykning og på skadestedet, og øvelsen omfattet 6 brannbiler, 11 ambulanser, 16 politibiler, innsatsledelse, redningshelikopter, nødmeldesentraler 110/112/113 og akuttmottak. Nødnett fungerte meget tilfredsstillende. Det er en unison tilbakemelding fra deltagerne i denne øvelsen at Nødnett er et godt og framtidsrettet verktøy for et sikkert og effektivt samarbeid mellom innsatspersonell. Nødnett gir nødvendig sikkerhet i form av god dekning, god talekvalitet, kapasitet til å håndtere sambandstrafikk med mange samtidige talegrupper, sikkerhetsalarm for innsatspersonell i nød og at sambandet er sikret mot avlytting. Det vil ta tid, øvelse og videre utvikling av felles prosedyrer for å maksimere verktøyets potensial for en enda mer effektiv redningsinnsats. Når det står om liv og helse teller hvert sekund, og i øvelsen fikk brukerne demonstrert at det er minutter å spare på å formidle tidskritisk informasjon i felles talegruppe i Nødnett.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:38.936323
MODIFIED 2013-02-14 18:08:00.882705
CREATED 2011-05-10 10:08:38.936323
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)