Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Overganger studier - arbeidsliv : et samarbeidsprosjekt rettet mot studenter med tilretteleggingsbehov ved NTNU og HiST : sluttrapport

”Overgang studier – arbeidsliv” har vært et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), NAV Sør-Trøndelag og Gjensidige Forsikring. Prosjektet har hatt som formål å utvikle gode metoder for å bistå studenter med funksjonsnedsettelser ved NTNU og HiST i overgangen mellom studier og arbeidsliv. Bakgrunnen for dette prosjektet har vært et ønske om å identifisere barrierer, utvikle virkemidler og iverksette tiltak som gir studenter med funksjonsnedsettelser like vilkår som andre til å ta del i yrkeslivet etter endt utdanning. Hovedmålsetting i prosjektperioden har vært å bidra til at prosjektets deltakere får relevant arbeid eller arbeidspraksis etter endt utdanning. Et annet hovedmål har vært at erfaringene prosjektet gir, skal bidra til å øke veiledningskompetansen hos utdanningsinstitusjonene med hensyn til utfordringer og muligheter i overgangen til jobb.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 245.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:09.373367
MODIFIED 2013-02-14 18:13:34.110644
CREATED 2010-11-02 15:02:09.373367
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)