Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008 : Enningsdalselva, Østfold

Rapporten tilhører rapportseriene NINA rapport.

Enningsdalselva, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for elvemusling, er nå undersøkt på nytt. Enningsdalselva hører med blant vassdragene som fortsatt har en god bestand av elvemusling, men oppvekstforholdene innad i vassdraget varierer fra dårlig i øvre del til akseptabel i nedre del. Elvemusling forekommer på en ca. 8,5 km lang elvestrekning, og bestanden er estimert til ca 323. 600 individ i 2008. Dette var en økning i antall muslinger på om lag 14% i løpet av de siste sju årene. Denne økningen var knyttet til nedre del (Berby og Sagholen) av elva der antall unge muslinger har økt de siste årene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-20 08:15:46.277676
MODIFIED 2016-08-12 06:06:01.433572+00:00
CREATED 2012-09-20 08:15:46.277676
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)