Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Overvåking av Grenlandsfjordene 2012 : sedimenter og bløtbunnsfauna

Rapporten tilhører rapportseriene NIVA-rapport, .

Bløtbunnsfauna er undersøkt på 20 stasjoner i Grenlandsfjordene ved bruk av SPI og grabbprøver. Fra tre av stasjonene er vertikalfordelingen av dioksiner, HCB, OCS, DCB og tinnorganiske stoffer analysert. Høyeste nivå av de klorerte miljøgiftene ble funnet på 30 m dyp sør for Herøya. Nivåene var lavere på 93 m dyp og for dioksiner enda lavere i Langesundsfjorden. Tilstanden synes i ulik grad å ha forbedret seg siden1989. Dypområdet i Frierfjorden hadde høyest TBT-nivå, Nivåene var lavere og innbyrdes omtrent like på grunt vann i Frierfjorden og i Langesundsfjorden. Faunatilstanden i Frier-, Eidanger- og Langesundsfjorden har bedret seg over tid. Utbredelsen i Frierfjorden går nå ned til 70 m dyp. Faunatilstanden i Håøyfjorden var verre enn i de andre områdene og har ikke endret seg siden 1987.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 4.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-19 01:05:54.648554
MODIFIED 2015-12-19 01:05:54.659459
CREATED 2015-12-19 01:05:54.648554
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)