Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2012

Rapporten tilhører rapportseriene NIVA-rapport, .

Overvåkingen av Sørfjorden i 2012 representerer siste året av den statlig initierte overvåkingen i Sørfjorden, administrert av Klima- og forurensningsfirektoratet (Klif), nå Miljødirektoratet. I fremtiden vil Miljødirektoratet pålegge industrien å organisere overvåking i henhold til vannforskriften. Overvåkingen i 2012 er noe redusert i forhold til tidligere år. Programmet er i hovedsak en videreføring av tidligere overvåking og har som mål å fastslå dagens forurensnings-situasjon og vurdere denne i forhold til de tiltak som er gjort. Videre skal overvåkingen fange opp eventuelle irregulære tilførsler og behov for nye tiltak. Overvåkingen bidrar også med et faglig underlag for Mattilsynet som trenger miljøgiftdata for å vurdere/revurdere kostholdsråd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-12 01:00:35.441335
MODIFIED 2016-01-12 01:00:35.514265
CREATED 2016-01-12 01:00:35.441335
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)