Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Overvåking av miljøgifter i fisk og skalldyr fra Grenlandsfjordene 2012

Rapporten tilhører rapportseriene NIVA-rapport, .

Overvåkingen i 2012 omfatter fettinnhold, dioksiner og n. o. -PCB i torsk, sjøørret, taskekrabbe, blåskjell og reker, samt Hg, TBT, PBDE og PFAS i torsk. Fettinnhold i torskelever gikk klart ned fra midt på 1990-tallet til 2006, spesielt i Frierfjorden, men synes å ha stabilisert seg på et noe høyere nivå etter 2006 både i Frierfjorden og områdene utenfor. Sammenhengen mellom dioksin- og fett-innhold i torskelever er svekket ut fra data etter 2006. Tidligere overvåking har indikert at den kraftige nedgangen i dioksinforurensning i fisk og skalldyr de første årene etter utslippsstans flatet ut eller stoppet opp etter 1995- 2000. Overvåkingen i 2008-2012 har bekreftet denne hovedtrenden, som i praksis gjelder for de fleste undersøkte arter og områder. TBT, PBDE og PFAS i torskelever viser en synkende tendens. Det samme gjelder kvikksølv i torskefilet, men er i Frierfjorden fortsatt ikke nede på nivået fra 1999.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-19 23:02:05.810748
MODIFIED 2015-12-19 23:02:05.821353
CREATED 2015-12-19 23:02:05.810748
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)