Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008: Hoenselva, Buskerud

Rapporten tilhører rapportseriene NINA rapport.

Hoenselva, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet for elvemusling, er nå undersøkt på nytt. Hoenselva hører med blant vassdragene som fortsatt har en god bestand av elvemusling, men oppvekstforholdene innad i vassdraget varierer fra god i øvre del til dårlig i nedre del. Elvemusling forekommer på en ca 6,3 km lang elvestrekning, og bestanden er estimert til va 63. 400 individ i 2008. Dette var imidlertid en reduksjon i antall muslinger på om lag 14% i løpet av de siste sju årene. Denne forskjellen synes reell, og nedgangen var knyttet til midtre og nedre del av elva. I øvre del (ved Bermingrud) derimot var det en mindre økning i antall muslinger fra 2001 til 2008.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:45.005659
MODIFIED 2018-01-08 12:00:32.599678+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:45.005659
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)