Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Overvåking av elvemusling i Norge : årsrapport for 2008: Hunnselva, Oppland

Rapporten tilhører rapportseriene NINA rapport.

Et nasjonalt overvåkingsprogram for elvemusling ble startet i Norge i 2000. Det inngår til sammen 16 vassdrag i programmet. Det er gjennomført basisundersøkelser i disse vassdragene i løpet av 2000-2005 som skal være referanse for videre overvåking. I 2007 og 2008 ble Hunnselva, som er ett av vassdragene i overvåkingsprogrammet, undersøkt på nytt. Det har vært en negativ utvikling i bestanden av elvemusling i Hunnselva fra 1940-tallet og fram til i dag.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:45.201156
MODIFIED 2013-02-14 18:10:42.765461
CREATED 2011-01-26 11:23:45.201156
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)