Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Overvåking av elvemusling i Ogna, Steinkjervassdraget i forbindelse med kjemisk behandling for å fjerne Gyrodactylus salaris fra vassdraget i 2006 og 2007.

Rapporten tilhører rapportseriene NINA rapport.

I Steinkjervassdragene ble Gyrodactylus salaris oppdaget første gang i 1980. Vassdragene er rotenonbehandlet flere ganger, men sommeren 2005 dukket parasitten opp igjen for tredje gang. Det ble da benyttet surt aluminiumssulfat (AIS) som hovedkjemikalium i forsøket på å utrydde parasitten. NINA fikk i oppdrag å utrede hvilken effekt en slik behandling kunne ha på elvemusling som finnes i gode bestander bl. a. i Ogna. Resultater fra undersøkelsene i Ogna kan tyde på at surt aluminiumholdig vann virker på samme måte på elvemuslingens larver som aluminium virker på Gyrodactylus salaris og andre ektoparasitter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-01-26 11:23:45.647891
MODIFIED 2016-08-12 06:06:20.422553+00:00
CREATED 2011-01-26 11:23:45.647891
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)