Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

På sporet av kjønnsperspektivet : integrering av et kjønns- og likestillingsperspektiv i budsjettarbeidet

Rapporten utgjør sluttrapporten i en 3-årig følgeevaluering om hvordan departementene har arbeidet med å integrere et kjønns- og likestillingsperspektiv i budsjettarbeidet. Prosjektet har vurdert hvor langt departementene har kommet med hensyn til å integrere et kjønnsperspektiv i budsjettarbeidet og har tatt sikte på å besvare følgende problemstillinger:  I hvilken grad har det skjedd en mer helhetlig og bedre forankret integrering av kjønns- og likestillingsperspektivet i budsjettarbeidet?  Skjer det en utvikling i ønsket retning over tid?  Hvordan er den gjensidige avhengigheten mellom overordnede føringer og tiltak på departementsnivå?  Hvordan fungerer statsbudsjettet som utviklingskontekst  Hva er suksesskriteriene for å lykkes?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 351.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-08 13:05:09.213371
MODIFIED 2016-08-12 06:04:25.988879+00:00
CREATED 2012-12-08 13:05:09.213371
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)