Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

På vei mot framtida – men i ulik fart?

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Rådgivinga i skolen i Noreg utviklar seg utan tvil i rett retning, men utviklinga skjer med ulik fart. Dette er hovudkonklusjonen frå SINTEFs evaluering av rådgivingstenesta. SINTEF finn at mange kommunar har teke grep og innført nye arbeidsformer og organisasjonsformer som har heva kvaliteten på rådgivingstenesta. Andre stader finn forskarane at elevar opplever møtet med rådgiving i skolen lik det elevane opplevde på 1970-talet. Presiseringa av reglane i opplæringslova om rådgiving i skolen frå 2009 er opplevd som eit framsteg. SINTEFs inntrykk er at dei fleste opplever det som ei støtte i arbeidet at instruksen forklarer meir detaljert kva god rådgiving skal vere, og at rettane til elevane har blitt tydelegare.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-08 14:01:02.658128
MODIFIED 2014-08-14 11:48:33.476774+00:00
CREATED 2014-01-08 14:01:02.658128
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)