Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

På vei til Brøset - evaluering av det åpne parallelle oppdraget

Trondheim kommune har gjennom sitt ”Planprogram Brøset – en klimanøytral bydel” i 2009 fastlagt at byutvikling av et 320 dekar stort område på Brøset skal bidra til nasjonale målsetninger om reduksjon i klimagassutslipp. På Brøset skal det utvikles en framtidsrettet bydel med gode livsvilkår hvor det enkleste skal være å velge å leve et ”lavutslippsliv”. Trondheim kommunes visjon for Brøset er en framtidsrettet og attraktiv bydel. Hensikten med denne evalueringsrapporten er å vurdere den åpne parallelle oppdragsformen som pilot i forhold til å utprøve nye modeller for byutvikling og planprosesser i Trondheim.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-09-27 16:02:32.254596
MODIFIED 2014-08-14 11:47:22.647795+00:00
CREATED 2013-09-27 16:02:32.254596
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)