Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

På vei til fagbrev : analyser av lærlingundersøkelsen

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Rapporten gir et bilde av lærlingenes opplevelse av sitt lærings- og arbeidsmiljø. Grunnlaget er en analyse av dataene fra Lærlingundersøkelsen 2010-2011. Rapporten inneholder også vurderinger av undersøkelsen som mål på kvalitet i fagopplæringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 44.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-22 02:01:37.183695
MODIFIED 2015-10-16 08:20:08.689812+00:00
CREATED 2014-11-22 02:01:37.183695
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)