Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

På vei ut : hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet?

Rapporten tilhører rapportseriene Notat.

YS Arbeidslivsbarometer er en årlig analyse som beskriver tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv på sentrale områder. Dette barometeret er bygd opp rundt fem temaområder: 1) Fagforeningens legitimitet, 2) Oppslutning om kollektiv lønnsdannelse, 3) Arbeidsvilkår, stress og mestring 4) Likestilt deltakelse og 5) Trygghet og tilknytning i arbeidslivet. Ved hjelp av finansiering fra NAV FARVE har spørreskjemastudien for 2010 blitt utvidet fra 1000 til 2675 respondenter. Denne utvidelsen gjør at vi nå har mulighet til å kunne studere arbeidstakere som i dag er innenfor arbeidslivet, men som regner med å være utenfor arbeidslivet om fem år. Dette notatet søker å kartlegge og beskrive nærmere hva som kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-09-20 08:10:45.350056
MODIFIED 2017-03-27 22:00:15.745797+00:00
CREATED 2012-09-20 08:10:45.350056
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)