Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

På vei ut : hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet?

Rapporten tilhører rapportseriene Notat.

YS Arbeidslivsbarometer er en årlig analyse som beskriver tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv på sentrale områder. Ved hjelp av finansieringen fra Farve - Forsøksmidler arbeid og velferd har spørreskjemastudien for 2010 blitt utvidet fra 1000 til 2675 respondenter. Denne utvidelsen gjør at vi nå har mulighet til å kunne studere arbeidstakere som i dag er innenfor arbeidslivet, men som regner med å være utenfor arbeidslivet om fem år. Dette notatet søker å kartlegge og beskrive nærmere hva som kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-08-14 11:43:06.359603
MODIFIED 2018-07-07 09:00:42.506512+00:00
CREATED 2014-08-14 11:43:06.359603
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)