Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

På godfot med sjefen : har norske lærere gode relasjoner til sin leder? : en validering av måleinstrumentet LMX-7

Det er i de siste årene foretatt flere studier som belyser eldre arbeidstakeres situasjon på arbeidsmarkedet og arbeidsplassen. Disse gir oss kunnskap om bl. a. arbeidstakeres og lederes holdninger til seniorpolitikk, tilpasning, trivsel og pensjoneringsspørsmål. Eksisterende studier gir grunnlag for å utvikle virksomheters seniorpolitikk, men de gir lite bidrag til å øke vår forståelse for forholdet mellom ledere og medarbeidere, og hvordan dette forholdet gir seg utslag i medarbeideres beslutninger om pensjoneringstidspunkt. Hensikten med denne studien er å utprøve og validere et måleinstrument for norske forhold. Måleinstrumentet er tidligere mye brukt i USA, og har til hensikt å måle relasjonene mellom leder og medarbeider (LMX) på individnivå. Det andre målet med studien er å se om det finnes sammenhenger mellom LMX og trivsel, involvering, opplevelse av arbeidsmiljøet og ønsket om å slutte tidligst mulig i arbeidslivet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 400.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-02 15:02:09.554735
MODIFIED 2017-02-01 08:00:17.281993+00:00
CREATED 2010-11-02 15:02:09.554735
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)