Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

På vei til egen bolig : evaluering av nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet 2005-2007

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet hadde fem konkrete resultatmål som skulle nås i løpet av prosjektperioden. Rapporten gir en vurdering av måloppnåelse i strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet, og analyserer hva som har bidratt til måloppnåelse og hva som har hindret eller ikke bidratt til å nå målene. Basert på et bredt empirisk materiale skisserer rapporten alternativer og forslag til den videre nasjonale satsingen for å forebygge og motvirke bostedsløshet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:43.984338
MODIFIED 2016-08-12 06:05:44.848031+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:43.984338
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)