Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

På vei til kvalitet? : evaluering av KS1 i transportsektoren

Utredningen er en gjennomgang av erfaringer med ordningen med ekstern kvalitetssikring i tidlig planfase (KS1)i samferdselssektoren. Bakgrunn for utredningen er omtale i St. meld. nr. 16 (2008-2009) om Nasjonal transportplan for 2010-2019, der det er varslet at Regjeringen tar sikte på å foreta en vurdering av KS1-ordningen i samferdselssektoren. Jf stortingsmeldingens kapittel 2. 2. 2 sidene 18-21. Det foretas en gjennomgang av sentrale problemstillinger ved ordningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:40.413645
MODIFIED 2017-04-03 11:00:11.699427+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:40.413645
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)