Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Pappa i fengsel: andre evalueringsrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Oppdragsrapport.

Kriminalomsorgen legger vekt på å tilby innsatte ulike former for programmer. Dette med sikte på å legge til rette for at innsatte etter endt soning kan fungere kriminalitetsfrie i samfunnet. I denne rapporten evalueres programmet Pappa i fengsel. Hovedkonklusjonen er at programmet fungerer slik man kan forvente.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 669.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-02-13 13:01:09.285404
MODIFIED 2014-08-14 11:49:02.743758+00:00
CREATED 2014-02-13 13:01:09.285404
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)