Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Pappa i fengsel : en evalueringsrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Prosjektet har som målgruppe fedre i fengsel og består av to deler: å utvikle et program og å gjennomføre et pilotkurs. Kurset har bidratt til å bevisstgjøre deltakerne. De har fått en forståelse for hvordan deres kriminelle handlinger har rammet familien som gjør at de både føler mer ansvar, kommuniserer bedre - særlig med ektefelle/samboer, og blir mer motivert til å få orden på livet sitt. Selv om det er vanskelig å dokumentere at dette kurset isolert sett har hatt noen virkning på deltakernes fremtidige kriminalitet er det likevel grunnlag for å si at kurset har vært en suksess.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 408.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:48.364199
MODIFIED 2013-02-14 18:08:18.875091
CREATED 2011-05-10 10:08:48.364199
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)