Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Pasienterfaringer med norske sykehus i 2011: institusjonsvise erfaringer

Rapporten tilhører rapportseriene PasOpp-rapport .

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har gjennomført en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne (16 år og eldre) pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved norske somatiske sykehus i perioden 01. 03. 11- 22. 05. 11. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden mars-september 2011. Hovedresultater fra undersøkelsen og metoderedegjørelse presenteres i en egen nasjonal rapport.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 13.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 00:03:12.387333
MODIFIED 2015-10-16 08:19:44.407119+00:00
CREATED 2014-10-24 00:03:12.387333
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)