Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Pasienterfaringer med norske sykehus : resultater for region og foretak

Rapporten tilhører rapportseriene PasOpp-rapport.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har gjennomført en nasjonal spørreskjemaundersøkelse blant voksne (16 år og eldre) pasienter som hadde et opphold på sengeposter ved norske somatiske sykehus i perioden 01. 03. 11– 22. 05. 11. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden mars–september 2011. Hovedresultater fra undersøkelsen og metoderedegjørelse presenteres i en egen nasjonal rapport. Denne rapporten presenterer resultater fra erfaringsspørsmål i spørreskjemaet for hver helseregion og for hvert helseforetak i 2011.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 7.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-02 01:00:59.472224
MODIFIED 2015-10-16 08:19:59.057883+00:00
CREATED 2014-11-02 01:00:59.472224
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)