Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Passe inn og passe til. Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Denne rapporten dreier seg om nyansatte og hvordan de i beste fall loses inn og følges opp på arbeidsplassen. Rapporten er en videreføring av en studie om jobbintervjuet, hvor søkelyset ble satt på hvordan rekrutteringen inn i bedriftene skjer. Denne videreføringen er på mange måter kronologisk ved at vi spør: Du har fått jobb, hva nå? Utgangspunktet for prosjektet er en erkjennelse av at det ofte er en tung vei å bli en del av et lag, både faglig og sosialt. Samtidig er begge deler avgjørende elementer i det som ofte refereres til som voksnes læring, og derigjennom avgjørende for at nyansatte skal oppleve mestring.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:06:07.889059
MODIFIED 2017-01-19 12:06:08.135274
CREATED 2017-01-19 12:06:07.889059
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)