Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Pathways to global impact

Rapporten tilhører rapportseriene Report.

Forskning forventes i økende grad å rette seg mot store samfunnsutfordringer. Mange av disse utfordringene er globale og kan ramme spesielt hardt i utviklingsland. FNs tusenårsmål og de nyere bærekraftmålene har dermed satt en klar agenda både for utviklingspolitikken og forskningspolitikken. I et slikt perspektiv er det interessant å forstå virkningene av utviklingsforskning. Blir slik forskning brukt av hjelpeorganisasjoner og aktører som jobber for land i Sør? Får forskningen betydning for utviklingspolitikken? Hva slags karriereløp har forskerne på feltet? Rapporten sammenfatter omfang, profil og utviklingstrekk for norsk utviklingsforskning generelt. Mer spesifikt vurderes de resultater og effekter som har kommet ut av Forskningsrådets satsinger på utviklingsforskning gjennom de siste 20 årene. Hovedformålet er å fange opp og følge de lange sporene av den forskningen som har vært finansiert gjennom perioden.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-06-22 00:01:13.374983
MODIFIED 2018-06-22 00:01:15.732193
CREATED 2018-06-22 00:01:13.374983
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)