Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Pawns of Peace : Evaluation of Norwegian peace efforts in Sri Lanka, 1997-2009

Rapporten tilhører rapportseriene Report - Evaluation.

This evaluation assesses Norway’s peace efforts in Sri Lanka from 1997 to 2009. It tells the story of Norway’s engagement, assesses the effects and identifies broader implications and lessons. The analysis is based on interviews with key informants, an in-depth perusal of ministry archives in Oslo, several subsidiary studies, and a review of relevant research, secondary literature and the Sri Lankan press.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-03-25 13:01:19.171190
MODIFIED 2017-12-23 09:00:16.670470+00:00
CREATED 2013-03-25 13:01:19.171190
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)