Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Pensjonsrelaterte aldersgrenser: Fordeler og ulemper ved å heve dem

Vista Analyse i samarbeid med professor Steinar Holden (UiO) har på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet vurdert fordeler og ulemper ved å heve pensjonsrelaterte aldersgrenser. Som en del av utredningen er virkningene vurdert ved hjelp av modellberegninger. Det gis også en del deskriptiv statistikk. Analysene baserer seg på offentlige tilgjengelig statistikk fra NAV og SSB, og uttrekk av særskilte data fra NAV. Vi retter herved en stor takk til Ole Christian Lien, NAV, for god service og hjelp til å finne og tilrettelegge data, samt for nyttige innspill til et tidligere rapportutkast.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2020-01-29 01:03:00.582927
MODIFIED 2020-01-29 01:03:00.596043
CREATED 2020-01-29 01:03:00.582927
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)