Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Permitteringsordningen - en gjøkunge i NAV-systemet?

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport IRIS.

En sentral aktør i forbindelse med håndtering og oppfølging av det norske permitteringsinstituttet er de lokale NAV-kontorene. I henhold til egne regler har NAVkontorene ansvaret for å behandle søknader om dagpenger fra permitterte arbeidstakere, samt følge opp permitterte arbeidstakere med ulike formidlingstiltak. Denne rapporten drøfter praksis ved ulike NAV-kontor knyttet til behandling og oppfølging av permitteringssaker. Målsetningen for prosjektet har først og fremst vært å komme på sporet av vanskelige gråsoner og kriterier som åpner opp for ulike tolkninger og praksis hos NAV-kontorene. Undersøkelsen baserer seg på dybdeintervjuer med 18 saksbehandlere ved ulike NAV kontor i Rogaland og Hordaland.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 356.4KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-24 13:00:19.903736
MODIFIED 2017-11-23 23:00:24.206101+00:00
CREATED 2012-11-24 13:00:19.903736
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)