Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Personvern og trafikk : personvernet i intelligente transportsystemer (ITS)

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Rapporten belyser mulige konflikter mellom målene i Personopplysningsloven og bruk av ITS-løsninger for å oppnå vegmyndighetenes mål om en sikker og effektiv transport på veg. Dette er ett av flere tema i et prosjekt SINTEF gjennomfører som en del av Statens vegvesens etatsprosjekt om personvern og trafikk.

Den første delen av rapporten beskriver ulike ITS-løsninger i vegtransportsystemet ut fra hva slags personopplysninger som benyttes, hvem det blir samlet inn personopplysninger om, hvordan disse behandles og hvem som er behandlingsansvarlige og databehandlere. De fleste bruksområdene involverer ulike teknologier og mange aktører. Det er også innenfor samvirkende system man forventer de største positive effektene av ITS-løsninger på effektivitet og sikkerhet på veiene. Dette gjør det imidlertid vanskelig å komme fram til en enkel klassifisering som grunnlag for risikovurdering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-15 12:01:06.939465
MODIFIED 2014-08-14 11:46:55.771345+00:00
CREATED 2013-05-15 12:01:06.939465
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)