Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Perspektiver på god praksis : en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner

Formålet med undersøkelsen, som ble gjennomført høsten 2009, var å synliggjøre faktorer og rammebetingelser som kan ha betydning for at enhetene kan legge til rette for god koordinering på individnivå.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 549.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-07-06 12:00:47.933201
MODIFIED 2014-08-14 11:47:05.149992+00:00
CREATED 2013-07-06 12:00:47.933201
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)