Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

PETRAD : utredning av ny organisasjonsmodell

Rapporten er en anbefaling om hvordan PETRADs tjenester best kan organiseres og styres ut fra de interessene norsk utviklingssamarbied har med andre land innen energi-/og petroleumssektoren. Dette gjelder samarbeid både på myndighetssiden og i næringslivet

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 542.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:46.562067
MODIFIED 2016-08-12 06:05:53.622749+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:46.562067
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)